Специални проекти

Специални проекти2017-12-18T14:29:28+02:00

И това не е всичко …

Interactive Media Services разработва и специални проекти, които се изготвят по задание на клиента и включват комбинация от различни услуги и технологии. Сред тези проекти са:

 • Специално за Piero 97 разработихме Web базирана система за управление и изготвяне на медиа планове в реално време
 • IMS има активно участие в разработването и стартирането на новата национална телевизия ТВ2.
 • IMS допринесе за реализирането и обслужването на проекта Планета Мобайл, носещ характеристиките на MVNO.
 • IMS осъществява пълна разработка, комплексно обслужване и управление на проекта „Зала 2 на НДК“, предоставяйки интерактивни услуги и приложения за предаванията на БНТ.

Специални проекти

ТВ2

IMS участва в проекта за изграждането на четвъртата национална, ефирна телевизия в България ТВ2. IMS допринесе за договаряне на радио чистоти за излъчване на канала, подготовка на цялостния бизнес план, изработка на техническия дизайн, за ключово развитие на технологиите и на програмната схема на телевизионния канал.

IMS участва в техническата поддръжка и реализирането на телевизионните продукции. Предвидена да бъде медиа на следващото поколение TV2 ще бъде напълно обслужвана от IMS, за да постигне своето цялостна конвергенция между телевизия, интернет и телекомуникации.

Пиеро 97

Специално за Piero 97, Interactive Media Services разработи Web базирана система за управление и изготвяне на медиа планове в реално време.

Системата дава възможност за сложно управление на ресурсите – рекламни площи (билбордове и други), гъвкави интерфейси за работа с клиенти, като и интерфейси за работа с рекламни агенции. Ajax базирана, тя служи за бързо и гъвкаво оформяне на медиа плана.

Системата включва модули за статистика, финансови отчети и както и предватителни финансови разчети.

Планета мобайл

Планета Мобайл е съвместен проект между Планета Пайнер, Вивател и IMS.

По своя замисъл Планета Мобайл е изключително перспективен продукт. Той носи характеристиките на MVNO и беше промотиран като музикален мобилен оператор.

IMS разработи web и wap потрала на услугата, предостави на Вивател и на Планета система за управление на съдържанието, чрез която беше възможно постоянното актуализиране на сайта с нови картинки, песни, новини, и други.

IMS поддържаше стрийминга от wap портала и предоставяше статистически данни за теглени картинки, песни и клипове от мобилните телефони на потребителите.

БНТ – Зала 2

По проект на Българска Национална Телевизия Зала 2 на НДК се превърна в снимачен многофункционален павилион. От залата се излъчват на живо всяка седмица три предавания :

 • „Референдум“ – публицистично шоу
 • „Бъди Звезда“ – музикално-информационно шоу с риалити елементи, интерактивни елементи, публика и музика на живо
 • „В неделя с…“ – уикенд блокова забавна програма с публика, игрови елементи, интерактивни елементи и музика на живо.

Interactive Media Services осъществява интерактивни услуги и приложения за предаванията на БНТ, предлага вариант за пълната разработка, комплексно обслужване и затворен цикъл на управление на продукта:

 • проектиране и изграждане на единна IT инфраструктура за целите на проекта.
 • проектиране и разработка на специализирани сървиз-платформи за интерактивните услуги.
 • разработка и абонамент за телефонни номера, IP адреси и обслужване по направления: SMS, voice, интернет.
 • проектиране и изграждане на свързаност към всички национални оператори – фиксирани и мобилни;
 • проектиране и изграждане на технологична свързаност между изградените плаформи и телевизионната инфраструктура на БНТ.
 • съставяне и обучение на екипи за техническа поддръжка и експлоатация на разработените платформи.